Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

  

Film vid Akademin Valand
Fotografi vid Akademin Valand
Fri konst vid Akademin Valand
Litterär gestaltning vid Akademin Valand

Akademin Valand

- Konstnärlig gestaltning inom film, fotografi, fri konst och litteratur vid Göteborgs universitet.

N Y H E T S B R E V

 Facebook   Twitter      

Intranät för medarbetare
Handbok för studenter

Utbildning

Som student kan du välja mellan fristående kurser eller program på grundläggande, avancerad och forskarnivå.  

Kommande antagningar: 
2 februari - 2 mars 2015
Kandidatprogram i fri konst

23 februari - 16 mars 2015
Fristående sommarkurser

Kalender

Fler händelser i kalendern