Till startsida
Webbkarta

Forskning på Akademin Valand

Forskning vid Akademin Valand riktar fokus på den individuella forskarens konstnärliga praktik och forskningsfältens tillämpbara metoder. 

Valands forskning och forskningsmiljö kommer att presenteras på Venedigbiennalen 2015. Läs mer

Akademin Valand har en vital forskarmiljö, som innefattar flera nationellt finansierade projekt inom konstnärsledd kultur, samhällelig praxis, queer-film, samtida poesi, kritik samt fotografins betydelse inom miljöforskning, ekologisk forskning och klimatforskning.

Forskningen på Akademin Valand har en särskild styrka inom ett antal perspektiv och praktiker som är knutna till och betydelsefulla för samtida konst, film, litteratur, och fotografi: det curatoriella, narrativitet, poetik, miljö samt queer.

Akademin Valand fungerar som en knutpunkt för akademiker och konstnärer att kritiskt engagera sig i forskning genom konstnärlig praktik. Vi initierar och stödjer nationella och internationella samarbetsprojekt. Institutionen har fyra forskningsämnen; film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning. 

FILMISK GESTALTNING

Kontakt: Cecilia Torquato

FOTOGRAFI

Kontakt: Niclas Östlind

FRI KONST

Kontakt: Jason E. Bowman

LITTERÄR GESTALTNING

Kontakt: Fredrik Nyberg

- - -

Platform for Artistic Research (PARSE)

PARSE har initierats av Göteborgs universitet med syfte att sprida och utveckla konstnärlig forskning. Genom att kombinera en forskningskonferens med en tidskriftsserie, skapar PARSE en plattform för tvärvetenskaplig dialog mellan konstnärlig forskning och andra vetenskaper.

Det första numret av tidskriften släpps under våren 2015, och följs sedan av en internationell konferens i Göteborg, 5-6 november 2015.
www.parsejournal.com

Kontaktinformation

Tyrone Martinsson, viceprefekt för forskning

Besöksadress:
Vasagatan 50, Göteborg

Personalbilder

Forskarutbildning

I dagsläget har Akademin Valand 12 doktorander. Besök forskarutbildningens sidor för att ta del av deras avhandlingsprojekt.

Läs mer

Till sidans topp