Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorand i konstnärlig gestaltning

Diarienummer: PAR 2017/792
Arbetsform: Tidsbegränsad anställning
Placering: Akademin Valand, Göteborgs universitet
Sista ansökningsdag: 2017-09-01
Ansök här.

Akademin Valand utlyser två doktorandplatser inom utbildningen på forskarnivå i ämnet konstnärlig gestaltning med start i januari 2018. Sista ansökningsdag är 1 september 2017.

Anställningen

Akademin Valand söker två doktorander som kan ingå i vår forskningsmiljö. De sökande ska vara intresserade av att utöva konstnärlig forskning (praktikbaserad, praktikledd etc) inom ett eller flera av följande forskningsteman:
• Intersektionella praktiker – inkluderar arbeten som handlar om queer, feministisk och dekolonial politik och kultur, samt frågor som berör vård och social rättvisa.
• Det politiskt imaginära och strukturer – inkluderar arbeten som berör konstnärledd kultur, pedagogiska omvandlingar, curating, det curatoriella, publicering och offentlighet, former av aktivism, kritisk intervention och arkivpraktiker.
• Experimentell materialism – inkluderar arbeten som belyser materialitet, språk, retorik, historier, narrativitet och berättandepraktik.
• Miljöstudier – inkluderar arbeten som behandlar sambanden med natur- och samhällsvetenskap, humaniora, hållbar utveckling, debatter om antropocen och post-humanism.
Dessa forskningsteman verkar i och mellan de konstnärliga ämnena vid institutionen (film, fri konst, fotografi och litterär gestaltning). Forskningsmiljön vid Akademin Valand främjar och underlättar korsbefruktningen av discipliner.

Doktorandtjänsten kombineras normalt med undervisning motsvarande 20% av heltid (institutionstjänstgöring). Detta innebär en studietakt på 80% och en total utbildningstid om fem år.
Doktorandanställningen kräver hög närvaro i det dagliga arbetet vid Akademin Valand. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning då Akademin Valand verkar i en internationell miljö.

Akademin Valand uppmuntrar sina lärare och doktorander att genomgå universitetets högskolepedagogiska utbildningar om man inte redan har motsvarande kunskaper. Denna utbildning görs inom institutionstjänstgöringen.

Forskningskulturen vid Akademin Valand

Akademin Valand vid Göteborgs universitet är ett utvecklingscenter för den fria konstnären/författaren/filmskaparen/fotografen. Vi är speciellt intresserade av konstnärlig interaktion och av konstnärsledda kulturer inom samtida konst, film, litteratur, och fotografi. Akademin Valand är centralt placerad i Göteborg och tätt förbunden med stadens kulturliv - vilket innefattar samarbeten med Göteborgs Konsthall, Hasselblad Center, Röda Sten, Göteborg Film Festival, Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA), Litteraturhuset, Göteborgs poesifestival och många andra kulturella initiativ.

Vi har ett omfattande internationellt nätverk med samarbetspartners över hela världen, till exempel EARN (www.artresearch.eu), PARSE (www.parsejournal.com), SAR (http://www.societyforartisticresearch.org/) och BARD CCS (http://www.luma-arles.org/).

Akademin Valand har en vital forskarmiljö, som innefattar flera intern- och externfinansierade projekt inom konstnärsledd kultur, samhällelig praxis, queer-film, samtida poesi och kritik, såväl som fotografins betydelse inom miljöforskning, ekologisk forskning och klimatforskning.

Doktorandutbildningen vid Akademin Valand

Syftet med utbildningen på forskarnivå i konstnärlig gestaltning är att utövare utbildar sig både praktiskt och teoretiskt, med fokus på en förmåga att självständigt och kritiskt utöka kunskapsbasen i ämnet avseende på såväl bredd och djup som praktiskt och teoretiskt. Syftet är också att utveckla ämnets dialog med det omgivande samhället.

Doktorandmiljön i konstnärlig gestaltning vid Akademin Valand är ämnesöverskridande och handledning är tillgänglig från alla kompetensområden vid Valand (fri konst, film, fotografi, litterär gestaltning) samt andra specialistområden inom universitetet. Doktoranden ingår i en av ämnesenheterna och förväntas delta aktivt och samarbeta med kandidat- och masterutbildningen samt mellan enheterna.

Arbetsuppgifter

Studierna omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel om 60 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Kursdelen består av obligatoriska baskurser, doktorandseminarier och konferenser. Det huvudsakliga syftet med kursdelen är att introducera och utveckla det konstnärliga områdets forskningspraxis och ger den studerande teoretisk fördjupning, breddning och metodologisk skolning.

Avhandlingsdelen innefattar eget forsknings- och gestaltningsarbete vilket ska leda till en doktorsavhandling.

Utbildningen leder till filosofie doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. För mer detaljer, se respektive allmän studieplan:

Filosofie doktorsexamen i konstnärlig gestaltning
Konstnärlig doktorsexamen i konstnärlig gestaltning

Behörighet

För att kunna komma ifråga för antagning måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningens kapitel 7§39 samt kraven för särskild behörighet enligt ämnets allmänna studieplaner (se ovan).
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet i ämnet konstnärlig gestaltning krävs:

  • minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper.
  • en dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom konstnärlig gestaltning.
  • ett godkänt självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (uppsats alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom konstnärlig gestaltning.
  • gedigna konstnärliga erfarenheter inom området, liksom dokumenterat intresse för reflekterande, forskningsrelaterade frågeställningar och processer.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand finns i förordning SFS 1998:80. En doktorandanställning kan endast ges till den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt de urvalskriterier som anges i forskningsämnets allmänna studieplaner (se speciellt punkten 4.3).

För kvalifikationer och önskvärda meriter, se de allmänna studieplanerna. Intervjuer ingår i urvalsprocessen.

Extern finansiering

I Sverige är praxis att doktorander har en doktorandanställning vid ett universitet. Den som endast ansöker om att bli antagen till utbildning på forskarnivå (utan doktorandanställning) ska bifoga en styrkt finansieringsplan för hela studietiden (fyra år vid heltid och vid deltid maximalt 8 år). Annan finansiering kan ej bestå av personlig förmögenhet eller inkomst, utan ska basera sig på ett formellt avtal med en finansiär som en arbetsgivare, stipendiefond, eller en stiftelse som finansierar doktorandperioden. Villkor för annan finansiering än en doktorandtjänst beskrivs i Göteborgs universitets regler för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5, sid 6-8:
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1642/1642694_doktorandregler--slutlig-170515.pdf

Övrig information

I ansökan krävs:

  • Examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan.
  • En CV/meritsammanställning inklusive arbetslivserfarenhet ska bifogas samt en publikationsförteckning, likaså examensarbeten, C/D-uppsatser, böcker, artiklar etc för bedömning, samt dokumentation av verk/utställningar. I vissa fall kan bedömningsgruppen därutöver begära att få ta del av konstnärliga arbeten.
  • En projektbeskrivning på högst 6 sidor (ej inkluderande bibliografi) i Word eller som RTF vilken beskriver det forskningsprojekt som den sökande vill utföra som avhandlingsprojekt inom utbildningen. Här ska ingå en beskrivning av projektets syfte, innehåll och metoder samt en tidsplan.

Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast sista ansökningsdag. Då ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga är det önskvärt att ansökan och dess bilagor är utformade på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar Akademin Valand inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av skador som kan uppstå vid översättningen.

Via denna länk hittar du mer information om utbildning på forskarnivå vid Akademin Valand och om den gemensamma forskarskola som de tre institutionerna vid Konstnärliga fakulteten driver tillsammans, plus en sida om antagning där det finns vanliga frågor och svar (FAQ) om ansökningsprocessen samt en pdf med en guide om hur man skriver en bra ansökan:
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/forskarutbildning
Övrig information om utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet, bland annat gemensamma doktorandregler, finns på www.doktorand.gu.se

Online-presentation om hur man ansöker

Som tillägg kommer det att bli en öppen presentation på engelska (även online) om hur man kan förbereda sin ansökan för dessa två doktorandplatser torsdagen den 13 juli kl 15:00 vid Akademin Valand som streamas live via denna länk:
https://connect.sunet.se/valand_doctoral_info_session/
För att delta online behöver du ha
(i) en bra internetuppkoppling
(ii) en uppdaterad webbläsare
(iii) högtalare eller hörlurar till din dator.

För att personligen närvara behöver du komma till Akademin Valands huvudentré på Vasagatan 50 i Göteborg kl 14:45 torsdagen den 13 juli. Presentationen börjar kl 15:00 men på grund av semestertider är det begränsat med personal viket innebär att vi ber er vänligen att vara där kl 14:45.

Feedback och frågor

Tidigare utlysningar av doktorandplatser har fått ca 150 ansökningar. Det är därför inte möjligt att ge individuell feedback på varje ansökan, utan endast de som blir kallade till intervju (ca 20 st). Om du blir kallad till intervju kommer du att få ett meddelande om det måndagen den 25 september.
På grund av det förväntade höga antalet sökande och på grund av att det är doktorandutbildning kommer i enbart att svara på frågor som inte redan besvaras i
(i) utlysningstexten
(ii) de allmänna studieplanerna
(iii) under vanliga frågor och svar (FAQ).
I de fall det ställs en fråga som det redan finns svar på i materialet kommer vi att hänvisa tillbaka till utlysningstexten, de allmänna studieplanerna och de vanligaste frågorna och svaren (FAQ).

För övriga frågor, kontakta
Anna Frisk, Handläggare för forskning och utbildning på forskarnivå
+46(0)317864042
Anna.Frisk@gu.se
www.akademinvaland.gu.se

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2017-06-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?