Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Antagning

Antagning till utbildning på forskarnivå vid Akademin Valand sker normalt en gång per år i mån av resurser, men kan vid behov även ske vid andra tidpunkter (t ex när externa forskningsanslag ger möjlighet att anställa en doktorand).

Ett krav för antagning är att du har full finansiering för hela studietiden. Ett sätt är att söka doktorandanställning vid Akademin Valand när utlysning sker. Du blir då anställd under motsvarande fyra år heltid med en doktorandtjänst. Ett annat sätt är att söka extern finansiering.

Utlysning av lediga studieplatser sker på institutionens hemsida, på universitetets hemsida och via internationella nätverk för utbildning och forskning inom konst. Själva ansökan görs genom Göteborgs universitets E-rekryteringssystem.

Den senaste utlysningen var under 2017 med deadline 1 september 2017. Då antogs tre ny doktorander.

Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev där du får information om när nya utlysningar görs. Klicka HÄR.

De sökande ska vara intresserade av att utöva konstnärlig forskning (praktikbaserad, praktikledd etc) inom ett eller flera av följande forskningsteman:

 • Intersektionella praktiker – inkluderar arbeten som handlar om queer, feministisk och dekolonial politik och kultur, samt frågor som berör vård och social rättvisa.
 • Det politiskt imaginära och strukturer – inkluderar arbeten som berör konstnärledd kultur, pedagogiska omvandlingar, curating, det curatoriella, publicering och offentlighet, former av aktivism, kritisk intervention och arkivpraktiker.
 • Experimentell materialism – inkluderar arbeten som belyser materialitet, språk, retorik, historier, narrativitet och berättandepraktik.
 • Miljöstudier – inkluderar arbeten som behandlar sambanden med natur- och samhällsvetenskap, humaniora, hållbar utveckling, debatter om antropocen och post-humanism.
   

Dessa forskningsteman verkar i och mellan de konstnärliga ämnena vid institutionen (film, fri konst, fotografi och litterär gestaltning). Forskningsmiljön vid Akademin Valand främjar och underlättar korsbefruktningen av discipliner.

Behörighet

För att kunna komma ifråga för antagning i konstnärlig gestaltning måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningens kapitel 7§39 samt kraven för särskild behörighet enligt ämnets allmänna studieplaner.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


För särskild behörighet i ämnet konstnärlig gestaltning krävs:

 • minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper.
 • en dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom konstnärlig gestaltning.
 • ett godkänt självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (uppsats alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom konstnärlig gestaltning.
 • gedigna konstnärliga erfarenheter inom området, liksom dokumenterat intresse för reflekterande, forskningsrelaterade frågeställningar och processer.
   

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand finns i förordning SFS 1998:80. En doktorandanställning kan endast ges till den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt de urvalskriterier som anges i forskningsämnets allmänna studieplaner.

För kvalifikationer och önskvärda meriter, se de allmänna studieplanerna. Intervjuer ingår i urvalsprocessen.

Övrigt

I en ansökan krävs:

 • Examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan.
 • En CV/meritsammanställning inklusive arbetslivserfarenhet ska bifogas samt en publikationsförteckning, likaså examensarbeten, C/D-uppsatser, böcker, artiklar etc för bedömning, samt dokumentation av verk/utställningar. I vissa fall kan bedömningsgruppen därutöver begära att få ta del av konstnärliga arbeten.
 • En projektbeskrivning på max 6 sidor (plus bibliografi) sidor vilken beskriver det forskningsprojekt som den sökande vill utföra som avhandlingsprojekt inom utbildningen. Här ska ingå en beskrivning av projektets syfte, innehåll och metoder samt en tidsplan.
 • Det är att föredra att ansökningar görs på engelska, dock bör ansökningar i konstnärlig gestaltning med inriktningen litterär gestaltning göras på ett skandinaviskt språk.

 

Den som endast ansöker om att bli antagen till utbildning på forskarnivå (utan doktorandanställning) ska bifoga en styrkt finansieringsplan för hela studietiden (fyra år vid heltid och vid deltid maximalt 8 år).

Villkor för annan finansiering än en doktorandtjänst beskrivs i Göteborgs universitets regler för utbildning på forskarnivå, avsnitt 6, sid 4-6:

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna

Riktlinjer för en bra ansökan

Här finns prefekt Mick Wilsons guide om hur man skriver en bra ansökan

Doctoral proposal writing

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2018-02-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?