Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot filmiska processer, 60 hp

Magisterprogrammet i filmisk gestaltning - med inriktning mot filmiska processer vänder sig till dig som arbetar eller önskar att arbeta med kameran som centralt verktyg. Den vänder sig till dig som finner intresse i att fördjupa en idé, frågeställning eller en problematik med hjälp av den rörliga bilden. Programmet fokuserar på den egna praktiken i kombination med reflektioner över ditt eget och andras pågående arbete. Genom detta vill vi möjliggöra ett utforskande av det spektra av uttryck och möjligheter som användningen av filmkameran innefattar.

Om utbildningen

Programmet är indelat i träffveckor på skolan och arbetsveckor ute i fält. Träffveckorna är vanligtvis 1 vecka per månad och det är viktigt att du kan närvara för att klara studierna. Under arbetsveckorna i fält arbetar var och en utanför skolan. Då kommer du att producera material till nästa träff, enligt en plan som fastslagits vid föregående träff. Du kommer också att reflektera över det pågående arbetet i textform vilket du presenterar för gruppen vid varje träffvecka.
Du kommer att lägga mycket energi på att formulera ditt arbete i förhållande till olika begrepp som Akademin Valand ställer i fokus, och ditt arbete utvecklas genom regelbundna diskussioner under kursens gång.
Det är det pågående praktiska arbetet som sker mellan träffarna och reflektionerna däremellan som driver din utveckling framåt. Under träffarna med klassen behandlas frågeställningar rörande till exempel förhållningssätt, etik och metod, men också strategier kring uppbyggnaden av den egna verksamheten. Studierna består av grupphandledning i form av filmiska samtal, seminarier och föreläsningar och med självstudier av den egna formulerade frågeställningen

Innehåll

Kärnan i programmet är praktikbaserad, teori och kurslitteratur tillkommer utifrån det du arbetar praktiskt med. Handledning ges framförallt av skolans fasta lärare samt vid enstaka tillfällen av gästande konstnärer, teoretiker och andra aktörer inom det konstnärliga och filmiska fältet.

Höstterminen: Riktar sig mot metod och filmkonkretisering. Omfattar praktiskt arbete samt studier och analyser av den egna och de andra studenternas arbeten, där omvärlden och ett antal förelagda filmiska begrepp tas in. I kursen ingår även seminarier och föreläsningar utifrån kulturpolitik och de begrepp som omger filmområdet. Filmens möte med publik i det fysiska och digitala rummet behandlas. Terminens fokus ligger på arbetet med den egna idén och framväxandet av det filmiska materialet som analyseras och diskuteras under kursen. Du kommer löpande under hösten skriva reflektioner kring dina erfarenheter uppkomna från praktiken som kommer att kunna användas i ditt examensarbete. I slutet av höstterminen ska du ha ringat in vad examensarbetet skall behandla.

Vårterminen: Riktar sig mot omvärldsanalys och det egna praktiska arbetet. Seminarier och föreläsningar som behandlar de sociala och ekonomiska delarna i ett konstnärligt verks tillkomst och möjlighet till distribution ingår. Föreläsningar kring juridik och immaterialrätt samt kring ekonomi och organisering av en filmisk verksamhet kommer också att ges. Terminen innehåller ett examensarbete som är både skriftligt och visuellt.

Alla uppgifter är examinerande. Vi tittar på din förmåga att driva en egen praktik samt att reflektera över det du gör. Det mer omfattande examensarbetet som presenteras i slutet av vårterminen kan vara skriftligt med tillägg av det filmiska verk du arbetat med under året. Det kan också vara en reflexiv examensfilm, där skriftliga reflektioner kombineras med filmat material i ett eget nytt verk.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om en Konstnärlig magisterexamen i film.

Fortsatta studier och arbetsområden

Magisterprogrammet är forskningsförberedande. Det finns möjlighet att efteråt söka till fristående kurser på masternivå och därefter ansöka om en masterexamen.

Programmet ger dig en orienteringsförmåga inom filmområdet där möjligheterna ökar för att själv kunna profilera dig inom fältet. De professionella kontakter som skapas genom skolan har ofta visat sig vara långvariga och fruktsamma. Programmet ger en fördjupad förståelse för den egna yrkesrollen som filmare. Du kan också bredda ditt yrkesområde till pedagogiska uppdrag kopplat till rörlig bild.. Andra yrkesutövare, till exempel bildkonstnärer, koreografer och skådespelare kan tillägna sig en fördjupad metod kring sitt egna område.
Ett övergripande mål med programmet är att möjliggöra en kritisk hållning till de rådande bransch-strukturerna, något som i förlängningen kan skapa ett brett vitalt filmområde.

Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot filmiska processer, 60 hp
Start Studietakt Anmälan

Programmet startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

Ansökan

Programmet ges sista gången 2017.

Sidansvarig: Anna Holgén|Sidan uppdaterades: 2017-12-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K2FFP/
Utskriftsdatum: 2018-02-26