Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstnärligt masterprogram i fotografi, 120 hp

Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand är en internationell utbildning med konstnärlig profil. Det vänder sig till dig som vill fördjupa din fotografiska verksamhet, både praktiskt och teoretiskt. Fokus ligger på den fotografiska bildens möjligheter att undersöka och gestalta samtidens estetiska, filosofiska och politiska frågor. I en kritisk och generös dialog med lärare och medstudenter får du möjlighet att utveckla din visuella förståelse och ditt eget skapande.

Föreställ dig en värld utan fotografi. Det är lika omöjligt som att tänka bort bokstäver och ord. Den fotografiska bilden med dess förmåga att kommunicera, dokumentera och berätta, ligger till grund för det två-åriga masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.

Kärnan i programmet är studenternas enskilda projektarbeten. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och andra professionella aktörer, utvecklar du din egen praktik och dina tekniska färdigheter samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt till din praktik och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Programmet har en levande och väl etablerad kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer, kritiker och forskare som är verksamma både nationellt och internationellt.

Akademin Valand har en utvecklad teknisk miljö med analoga labb, studios, projektrum, digitala verkstäder och utrustningsutlåning.

Innehåll

Utbildningen består av delkurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion skapar ett helhetsperspektiv på ämnet. Teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen, men också hur de teoretiska perspektiven tillämpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur.

En stor del av utbildningen sker inom ramen för kurserna Fotografi – individuellt arbete I-III, där huvudmomentet är det egna gestaltande arbetet och reflektioner kring detta. Undervisningsformen är individuell handledning varvat med det kritiska gruppsamtalet samt en del föreläsningar. Som student förväntas du kunna ta ansvar för planeringen av det egna arbetet, både vad gäller det konstnärligt praktiska och det teoretiska.
Inom kurserna Masteressä I och II skriver du en essä som ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning. Även här sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men också i textseminarier.

Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att verka inom konst- och fotografifältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Detta sker särskilt i delkursen Professional Development. där innehållet är nära kopplat till de examinerande momenten i de andra delkurserna. Examinationsformerna kan ta sig olika uttryck men sker för det mesta publikt.

Fotografi  utgör en av fyra ämnen på Akademin Valand där även fri konst, film och litterär gestaltning ingår. Här arbetar vi i en dynamisk och tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Under det första läsåret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika områden. I de valbara kurserna möts studenter från institutionens olika masterprogram. Exempelvis har ”Introduktion till pedagogik i konstnärliga utbildningar”, ”Essäfilm” och ”Artist Book” givits tidigare.

Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska. Eftersom flera av lärarna också är svensktalande kan den individuella handledningen även ske på svenska för den som så önskar.

Fortsatta studier

Det faktum att Akademin Valand är en komplett utbildningsmiljö – med grundutbildning, doktorandutbildning och forskning – skapar särskilt goda grunder för att du ska kunna söka vidare till doktorandstudier i konstnärlig forskning. En viktig del i utbildningens forskningsförberedande profil är att institutionens doktorander regelbundet undervisar på masterprogrammet. Öppna doktorandseminarier gör att du dels får inblick i doktorandernas pågående arbete, dels blir introducerad till de frågeställningar och metoder som driver forskningsfältet framåt.

Examen

Programmet är tvåårigt, baserat på heltidsstudier omfattande 30 hp/termin, och leder till en konstnärlig masterexamen med fotografisk inriktning på 120 hp.

Arbetsområden

Utbildningen förbereder dig för en verksamhet som professionell konstnär med fotografi som huvudsakligt uttrycksmedel. En viktig del av den konstnärliga praktiken handlar om att ställa ut på gallerier, konsthallar och museer, men det finns också andra sätt att förmedla sitt arbete på.

Publicering i olika former har blivit ett allt viktigare forum för fotobaserade konstnärer. Utgivningen av fotoböcker sker både i egen regi och i samarbete med förlag. Kring fotoboken finns det en hel kultur med festivaler och mässor där intresserade möts. Förutom tryckta böcker finns förstås möjligheten att arbeta helt digitalt och använda nätet som produktionsplattform och distributionskanal. Frågor om förmedling har en framträdande plats i utbildningen och på Akademin Valand finns även två elevgallerier; dessutom sker regelbundet samarbeten med andra utställande institutioner. Skolan förfogar över en tryckpress som gör det möjligt för dig att producera egna böcker och andra trycksaker.

Utöver den kommersiella marknaden finns stödsystem med projektbidrag och arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer. Utbildningen ger dessutom exempel på och förbereder dig för att verka inom och skapa – själv eller tillsammans med andra – alternativa former och sammanhang. För de flesta handlar det om att skapa flera olika inkomstmöjligheter och många väljer att arbeta som lärare på konstskolor eller andra utbildningar inom media och fotografi. Programmets inriktning gör att du får kunskaper som även kan tillämpas i sammanhang utanför konstvärlden, till exempel som uppdragsfotograf för tidskrifter eller inom olika typer av institutioner.

Information om ansökan

Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på:
www.akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K2FOT/ansokan-k2fot.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Konstnärlig kandidatexamen inom ämnet fotografi om minst 180 hp, annan relevant kandidatexamen eller väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området fotografisk bild eller fotografisk teori, som bedöms likvärdig. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval:

Urvalet baseras på arbetsprover och intervjuer. Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K2FOT/ansokan-k2fot.

Konstnärligt masterprogram i fotografi, 120 hp
Start Studietakt Anmälan
HT19 Dag, 100 % Stängd

Mer information om valt utbildningstillfälle

ANMÄLNINGSKOD: GU-15199
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2019-01-15
YTTERLIGARE ANMÄLNINGSINFORMATION: http://www.universityadmission...
ORT: Göteborg
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska


Mer information

>> Läs mer om ämnet fotografi vid Akademin Valand

Sidansvarig: Akademin Valand Admission|Sidan uppdaterades: 2018-10-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?