Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Starta eller stoppa snurran

Konstnärligt masterprogram i fotografi, 120 hp

Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotografiska arbete både praktiskt och teoretiskt. Utbildningen har en konstnärlig profil, vilket innebär att fotografin utgör ett mångfasetterat uttrycksmedel för att undersöka och gestalta samtidens estetiska och politiska frågor. Den fotografiska bildens möjligheter står i fokus och i utbildningen betonas rörelsen mellan det egna skapandet och ett kritiskt-reflekterande samtal.

Kärnan i programmet är ditt och de andra studenternas enskilda projektarbeten. Arbetet med projekten löper över två år och målet är att integrera nya kunskaper och erfarenheter i den kreativa processen. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och professorer utvecklar du din egen praktik och dina tekniska färdigheter, samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historiskt som samtida perspektiv.
Programmet har en levande och väl etablerad kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer, kritiker och forskare som är verksamma både nationellt och internationellt. Initierade och aktuella omvärldsanalyser är ett viktigt inslag i utbildningen, vilket också gäller kunskaperna om hur man skapar och blir del av olika publika sammanhang.
Akademin Valand har en väl utvecklad miljö med labb, studio, projektrum, digitala verkstäder och utrustningsutlåning.

Innehåll

Utbildningen består av kurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen bygger på en växling mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion. Undervisningsformen är seminarieinriktad, vilket innebär att teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen, men också hur de teoriska perspektiven tillämpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur. Eftersom det kontinuerligt sker en koppling mellan teori och praktik får kunskaperna en tydlig relevans för det egna skapande arbetet.
En stor del av utbildningen sker inom ramen för kurserna Fotografi – individuellt arbete I-III, där huvudmomentet är det egna projektarbetet och reflektioner kring detta. Undervisningensformen är individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet. Inom kurserna Masteressä I och II skriver du en essä som ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning. Även här sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men också i textseminarier.
Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att kunna verka inom konst- och fotografifältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Det sker särskilt i delkursen Professional Development. där innehållet är nära kopplat till examensutställningens förberedelser och genomförande. Examensutställningen är en av kursens viktigaste moment och äger rum på vårterminen i årskurs 2.
Under första läsåret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika områden. I de valbara kurserna möts studenter från institutionens olika masterprogram. En av de valbara kurserna är Pedagogik. Den ger kunskaper om och färdigheter i att undervisa i konst, och är därigenom kopplad till de utkomstmöjligheter som finns på konstfältet, där undervisning är en viktig del.
Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska. Eftersom flera av lärarna också är svensktalande kan den individuella handledningen även ske på svenska för den som så önskar.

Fortsatta studier

Det faktum att Akademin Valand är en komplett utbildningsmiljö – med grundutbildning, doktorandutbildning och forskning – skapar särskilt goda grunder för att du ska kunna söka vidare till doktorandstudier i konstnärlig forskning. En viktig del i utbildningens forskningsförberedande profil är att institutionens doktorander regelbundet undervisar på masterprogrammet.
 Kontinuerligt genomförs också öppna doktorandseminarier som gör att du dels får inblick i doktorandernas pågående arbete, dels blir introducerad till de frågeställningar och metoder som driver forskningsfältet framåt.

Examen

Programmet är tvåårigt, baserat på heltidsstudier omfattande 30 hp/termin, och leder till en konstnärlig masterexamen med fotografisk inriktning på 120 hp.

Arbetsområden

Utbildningen förbereder dig för en verksamhet som professionell konstnär med fotografi som huvudsakligt uttrycksmedel. En viktig del av den konstnärliga praktiken handlar om att ställa ut på gallerier, konsthallar och museer, men det finns också andra sätt att förmedla sina arbeten på. Publicering i olika former har blivit ett allt viktigare forum för fotobaserade konstnärer. Utgivningen av fotoböcker sker både i egen regi och i samarbete med förlag. Kring fotoboken finns det en kultur med festivaler och mässor där intresserade möts, men trots detta ligger den stora utmaningen i att nå ut med böckerna till läsarna och samlarna. Förutom tryckta böcker finns förstås möjligheten att arbeta helt digitalt och använda nätet som både produktionsplattform och distributionskanal. Frågor om förmedling har en framträdande plats i utbildningen och på Akademin Valand finns två elevgallerier; dessutom sker regelbundet samarbeten med andra utställande institutioner. Skolan förfogar över en tryckpress som gör det möjligt för dig att producera egna böcker och andra trycksaker.

Utöver den kommersiella marknaden finns stödsystem med projektbidrag och arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer. Utbildningen ger dessutom exempel på och förbereder för att verka inom och skapa – själv eller tillsammans med andra – alternativa former och sammanhang. För de flesta handlar det om att skapa flera olika utkomstmöjligheter och många väljer att arbeta som lärare på konstskolor eller andra utbildningar inom media och fotografi. Programmets inriktning gör att du får kunskaper som även kan tillämpas i sammanhang utanför konstvärlden, till exempel som uppdragsfotograf för tidskrifter eller inom olika typer av institutioner, vilket ger dig en bredare bas att stå på.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Konstnärlig kandidatexamen inom ämnet fotografi om minst 180 hp, annan relevant kandidatexamen eller väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området fotografisk bild eller fotografisk teori, som bedöms likvärdig. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval:

Urvalet baseras på arbetsprover och intervjuer. Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K2FOT/ansokan-k2fot.

Konstnärligt masterprogram i fotografi, 120 hp
Start Studietakt Anmälan
HT18 Dag, 100 % Stängd

Mer information om valt utbildningstillfälle

ANMÄLNINGSKOD: GU-14299
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2018-01-15
YTTERLIGARE ANMÄLNINGSINFORMATION: https://www.antagning.se/
ORT: Göteborg
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska


Ämnesbeskrivning: Fotografi

>> Läs mer om ämnet fotografi vid Akademin Valand

Sidansvarig: Anna Holgén|Sidan uppdaterades: 2018-01-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?