Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstnärligt masterprogram i film, 120 hp

"Att filma är att spara och förmedla mänsklig erfarenhet".

Vårt internationella masterprogram i film vänder sig till dig som arbetar med kameran som centralt verktyg i den egna konstnärliga praktiken.  Utifrån eget intresse och egen tematik utvecklar du metoder för att undersöka frågor i och genom film. Detta sker genom utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans med lärare och andra studenter i relation till det omgivande samhället.

Som student utforskar du det spektra av uttryck och möjligheter som kameran innefattar, både som konstnärligt verktyg och som område för samhällsutveckling.

Om utbildningen

Programmet fokuserar på din egen praktik i kombination med reflektioner över andras pågående arbete. Du övar på att presentera det egna filmiska arbetet i olika former, inte minst i offentliga sammanhang.
Den konstnärliga och humanistiska grundsynen genomsyrar utbildningen liksom vikten av att träna kommunikation och visualisering i skrift och rörlig bild.

Film utgör en av fyra enheter på Akademin Valand där även fri konst, foto och litterär gestaltning ingår. Här arbetar vi i en dynamisk och tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Genom valbara kurser har du som student möjlighet att delta i kurser inom de andra ämnena.

Arbetsområden

Studierna utgår från en expanderad syn på filmområdet där nya yrkesroller och möjligheter växer fram i och med den tekniska och samhälleliga utvecklingen.  Syftet med studierna på Akademin Valand är att utveckla metoder för den egna filmiska praktiken, möjliggöra nya filmiska uttryck och upptäcka nya offentliga visningsmöjligheter och områden för verksamhet.

Programmet ger dig en orienteringsförmåga inom filmområdet där möjligheterna ökar för att själv kunna profilera dig inom fältet. Du kommer få chans att knyta viktiga professionella kontakter. Programmet ger en fördjupad förståelse för den egna yrkesrollen som filmare. Du kan också bredda ditt yrkesområde till pedagogiska uppdrag kopplat till rörlig bild.

Fortsatta studier

Utbildningen är forskningsförberedande och studierna syftar också till att skapa incitament för konstnärlig forskning och praktisk kunskapsbildning hos studenten. Akademin Valand är ledande i utbildning på forskarnivå i konstnärlig gestaltning. Den konstnärliga fakulteten har också intiterat PARSE - Platform for Artistic Research Sweden.

Innehåll - de fyra terminerna

Första terminen syftar till att träna din förmåga att förhålla dig till och bearbeta ett befintligt visuellt material, där fokus ligger på att medvetandegöra dig kring etiska så väl som estetiska grunder för urval. Undervisningen fokuserar på aspekter av arkiv genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Du lokaliserar och klarlägger ditt eget intresse och tematik, för att därigenom identifiera en frågeställning i det egna filmiska arbetet.

Under andra terminen utforskar du din egen filmiska praktik med avseende på dess metod, process och målbild. Genom gruppdiskussioner övas din kritiska förmåga i förhållande till ditt eget och andra studenters konstnärliga arbete. Ni övar på att placera ert arbete i ett sammanhang bestående av konstnärlig forskning och praktisk kunskapsbildning med hänsyn till det reflekterade yrkeskunnandet, genom att medverka i seminarier kring forskning och i aktiviteter i fakultetens forskningsmiljö.

Tredje terminen syftar till att utmana och utveckla ditt konstnärliga arbete samt dess förhållande till filmområdet och filmens offentlighet. Undervisningen fokuserar på produktionsmetodik, organisation och verksamhet. Under kursen färdigställer du ett filmprojekt samt förbereder och planerar inför ett publikt, offentligt evenemang där filmprojektet ska visas.

Den fjärde och avslutande terminen syftar till att vidga din förmåga till att förvalta och tillämpa det egna konstnärliga arbetet i konceptuell och praktisk mening. Studenterna ska offentliggöra ett filmprojekt och presentera det för en publik. Likaså får du teoretiska, metodiska och praktiska kunskaper i reflexivt arbete och genomför ett reflekterande examensarbete genom att beskriva och analysera din konstnärliga process

Under första läsåret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika områden. I de valbara kurserna möts studenter från institutionens olika program.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Konstnärlig masterexamen i film / Degree of Master in Fine Arts in Film.

Information om ansökan

Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du på: https://akademinvaland.gu.se/utbildning/program/k2maf-ma-film/k2maf-ansokan

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Konstnärlig kandidatexamen i film om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval:

Urvalet baseras på arbetsprov. Information och anvisningar för arbetsprovet hittar du under respektive kurs- eller programbeskrivning på www.akademinvaland.gu.se. Beslut om antagning sker av prefekt på förslag av en särskild antagningskommitté. Ansökan är ej komplett utan ett inskickat arbetsprov.

Konstnärligt masterprogram i film, 120 hp
Start Studietakt Anmälan
HT19 Dag, 100 % Stängd

Mer information om valt utbildningstillfälle

ANMÄLNINGSKOD: GU-15197
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2019-01-15
YTTERLIGARE ANMÄLNINGSINFORMATION: http://www.universityadmission...
ORT: Göteborg
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska


Utbildningsplan

Läs mer om masterprogrammet i utbidningsplanen.

Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i film

Sidansvarig: Akademin Valand Admission|Sidan uppdaterades: 2018-10-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?